1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến
  4. Bộ cảm biến quang điện
  5. Bộ cảm biến vùng có thể nới rộng
  6. Các mẫu
  7. Bộ điều khiển an toàn dành cho PJ-50A

Bộ cảm biến vùng có thể nới rộngSê-ri PJ

Bộ điều khiển an toàn dành cho PJ-50A

PJ-1463

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến