MỚI

Cảm biến quang điện có thể phát hiện bất kỳ thay đổi nào của hình thức ngoài

Cảm biến toàn quang phổ độc lập
Sê-ri LR-W

Tải Catalogue về

 • Kỹ thuật cảm biến màu sắc - Dễ dàng thiết lập các ứng dụng khó

  • Sự khác biệt của sản phẩm

   • Sự khác biệt của sản phẩm theo hình thức ngoài

   • Kiểm tra lớp phủ/xử lý sản phẩm

  • Kiểm tra màu sắc

   • Kiểm tra xác nhận bóng màu thích hợp

   • Sự khác biệt trong những màu gần như tương tự nhau

 • Tiêu chuẩn mới - Cảm biến quang điện dành cho mọi loại ứng dụng

  • Có và không có sản phẩm

   • Sự khác biệt của sản phẩm theo hình thức ngoài

   • Phát hiện mục tiêu tròn trên băng chuyền di chuyển

  • Dấu đăng ký

   • Phát hiện dấu đăng ký trên lớp màng

   • Phát hiện dấu đăng ký trên bề mặt tròn

 • Phạm vi linh hoạt - Phát hiện ổn định ngay cả trong khoảng cách dài

  Với khoảng cách phát hiện ấn tượng 500 mm, LR-W có thể giải quyết các vấn đề mà ứng dụng trước đây chưa thực hiện được. LR-W cũng được trang bị các tính năng dễ dàng điều chỉnh vệt để có thể mở rộng hoặc lấy nét nhằm giúp cho phát hiện được tốt nhất mục tiêu.

  Vệt có thể điều chỉnh

 • Khả năng chống chịu với môi trường cao

  Độ bền và khả năng chống chịu nước là những tính năng quan trọng đối với cảm biến quang điện. Sê-ri LR-W là kẽm được đúc khuôn và không cần phải có lớp vỏ bảo vệ. Sê-ri này cũng có khả năng chống chịu nước với chỉ số IP65/IP67.

  • Khả năng chống chịu xả rửa
  • Khả năng chống chịu bụi và vết bẩn

Vui lòng xem catalo để biết thêm chi tiết.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri LR-W Cảm biến toàn quang phổ độc lập Catalo

Sê-ri LR-W Cảm biến toàn quang phổ độc lập Catalo

 • [Loại Tập tin]PDF:4.12MB
Vui lòng cho biết điều làm bạn quan tâm đối với cảm biến này. (bắt buộc)

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

 • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *