Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số RGB

Sê-ri CZ

Sê-ri CZ - Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số RGB

Cảm biến sợi quang kỹ thuật số RGB với màn hình hiển thị kỹ thuật số 2 màu và 3 chế độ cảm biến. Phát hiện những mục tiêu mà cảm biến thông thường không thể phát hiện được.

Tải Catalogue về Sê-ri CZ Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số RGB Catalo

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến