Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số

Sê-ri LV

CÁC CHỨC NĂNG

Chọn ra từ danh sách lựa chọn cảm biến laser lớn nhất trong ngành công nghiệp!

  • Công suất cao
  • Chống thấm nước (có sẵn)
  • Vùng 10 mm/30 mm (Thu phát độc lập)
  • Ngõ ra Analog (Thu phát độc lập)
  • Chọn ra từ danh sách lựa chọn cảm biến laser lớn nhất trong ngành công nghiệp!

  • Đầu cảm biến laser khoảng cách dài

  • Cảm biến laser vệt tia thẳng, phản xạ đồng trục

  • Cảm biến laser bền, vệt tia siêu nhỏ

  • Cảm biến laser vệt tia nhỏ, phản xạ giới hạn

  • Cảm biến laser khoảng cách dài, phát hiện vùng rộng

  • Cảm biến laser phát hiện vùng, phản xạ giới hạn

  • Vệt tia thẳng khoảng cách dài, thu phát chung

  • Cảm biến laser bền, phạm vi dài

  • Cảm biến laser thu phát chung vùng khoảng cách dài

  • Cảm biến laser khoảng cách ngắn, vùng rộng

  • Cảm biến laser công suất cao, thu phát chung

  • Cảm biến laser thu phát độc lập vùng rộng

  • Cảm biến laser công suất cao, thu phát độc lập

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

Bộ cảm biến