Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số siêu nhỏSê-ri LV-S

LV-11SBP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

LV-11SBP

Loại

Thiết bị chính

Ngõ ra

PNP

Ngõ ra điều khiển

PNP cực thu để hở x 2 kênh tối đa 30 V cực đại 100 mA mỗi ngõ ra

Thời gian
đáp ứng

Ngoại trừ
LV-S31

ULTRA

4 ms

SUPER

2 ms

TURBO

500 µs

FINE

250 µs

HSP

80 µs

LV-S31
Chế độ tiêu chuẩn

500 µs

LV-S31
Chế độ tiêu chuẩn

SPED 2

2 ms

SPED 3

8 ms

SPED 4

32 ms

LV-S31
Chế độ tốc độ cao

250 µs

Ngõ vào điều khiển

Ngõ vào ngừng phát ánh sáng, hiệu chỉnh ngoại vi, ngõ vào lựa chọn tụ điện giá trị cài đặt, hoặc ngõ vào chuyển đổi

Số lượng các khối ngăn nhiễu

ULTRA

4 khối*1

SUPER

TURBO

2 khối*1

FINE

HSP

Không*1

Khối mở rộng

Có thể cài đặt lên đến 16 khối mở rộng (17 khối bao gồm cả thiết bị chính)*2

Định mức

Điện áp nguồn

12 đến 24 VDC, độ gợn (P-P) từ 10% trở xuống, Class 2*3

Đánh giá

Dòng điện tiêu thụ

Bình thường

Tối đa 1,7 W (cực đại 70 mA trong trường hợp 24 V)

Các địnhmức

Công suất tiêu thụ

Bán tiết kiệm
Tiết kiệm tối đa

Tối đa 1,55 W (cực đại 65 mA trong trường hợp 24 V)

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-10 đến +55 °C (Không đóng băng)*4

Chống chịu rung

10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

Vật liệu

Thân máy chính

Thân máy chính, vỏ: Polycarbonate

Khối lượng

Xấp xỉ 80 g (gồm cáp 2 m)

*1 Số lượng đối với LV-S31 là bốn ở chế độ tiêu chuẩn và hai ở chế độ tốc độ cao.
*2 Để kết nối nhiều khối, phải lắp các khối lên thanh ngang (DIN-rail) KIM LOẠI. Đảm bảo dòng điện ngõ ra phải đạt cực đại là 20 mA. Nếu kết nối nhiều khối, phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh cho phép sẽ thay đổi
như sau:
Kết nối 1 đến 2 khối: -10 đến +55°C
Kết nối 3 đến 10 khối: -10 đến +50°C
Kết nối 11 đến 16 khối: -10 đến +45°C
*3 Khi kết nối nhiều hơn 8 khối, phải đảm bảo sử dụng điện áp cung cấp 24 VDC Độ gợn (P-P) tối đa 10 % .
*4 Để kết nối nhiều khối, phải lắp các khối lên thanh ngang (DIN-rail) KIM LOẠI. Đảm bảo dòng điện ngõ ra phải đạt cực đại là 20 mA. Nếu kết nối nhiều khối, phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh cho phép sẽ thay đổi như sau:
Kết nối 1 đến 2 khối: -10 đến +55°C, Kết nối 3 đến 10 khối: -10 đến +50°C, Kết nối 11 đến 16 khối: -10 đến +45°C

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến