Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số siêu nhỏ

Sê-ri LV-S

CÁC CHỨC NĂNG

Chọn ra từ danh sách lựa chọn cảm biến laser lớn nhất trong ngành công nghiệp!

    • Kích thước nhỏ gọn
    • Phát hiện các vật trong suốt (có sẵn)
    • Chức năng Zero datum (có sẵn)
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến