Bộ cảm biến sợi quang hiệu chuẩn bằng tay

Sê-ri FS-V/T/M

Catalogue Tải Catalogue về

Thông số kỹ thuật Bộ cảm biến sợi quang hiệu chuẩn bằng tay Sê-ri FS-V/T/M

Mẫu

FS-T1

FS-T2

FS-M1

FS-M2

hình ảnh

Loại

Thiết bị chính

Khối mở rộng 1-dây

Thiết bị chính

Khối mở rộng 1-dây

Loại ngõ ra

NPN

Nguồn sáng

Đèn LED màu đỏ

Điều chỉnh độ nhạy/Lựa chọn chế độ

Nút

Tụ tinh chỉnh 8 vòng (với đèn báo), FINE/TURBO (có thể lựa chọn công tắc)

Thời gian đáp ứng

250 µs

250 µs (FINE) /500 µs (TURBO)

Chế độ vận hành

BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn)

Đèn báo

Đèn báo ngõ ra: Đèn LED màu đỏ Đèn báo vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây Đèn báo hiệu chỉnh: Đèn LED màu cam

Đèn báo ngõ ra: Đèn LED màu đỏ Đèn báo vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây

Chức năng hẹn giờ

BẬT-trễ: 40 ms/TẮT-trễ: 40 ms/ TẮT chức năng định thời gian (có thể lựa chọn công tắc)

Tín hiệu
ngõ vào hiệu chỉnh bên ngoài

Ngõ vào không có điện áp (tiếp xúc, mạch rắn)

Ngõ vào

Ngõ vào không có điện áp (tiếp xúc, mạch rắn)

Ngõ ra điều khiển

NPN cực thu để hở cực đại 100mA (tối đa 40 VDC), Điện áp dư: Tối đa 1 V*1

Ngõ ra ổn định

NPN cực thu để hở cực đại 50mA (tối đa 40 VDC), Điện áp dư: Tối đa 1 V*1*2

Mạch bảo vệ

Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, bộ chống sét hấp thụ

Khối mở rộng

Lên tới 16 khối mở rộng có thể được kết nối (tổng cộng 17 khối)*3

Triệt nhiễu tương hỗ

4

FINE: 4, TURBO/SUPER: 8

Định mức

Điện áp nguồn

12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống*5

12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống*5

Dòng điện tiêu thụ

35 mA trở xuống

Khả năng chống chịu với môi trường

Ánh sáng môi trường xung quanh

Đèn bóng tròn: Tối đa 10,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-10 đến +55 °C (Không đóng băng)*4

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Chống chịu rung

10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

Chống chịu va đập

500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

Vỏ bọc

Polycarbonate

Khối lượng

Xấp xỉ 75 g

Xấp xỉ 40 g

Xấp xỉ 75 g

Xấp xỉ 40 g

*1 Nếu có nhiều hơn một khối được sử dụng với nhau, nhiệt độ môi trường xung quanh sẽ thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Lắp đặt các khối trên thanh ngang DIN rail bằng giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra là 20 mA hoặc nhỏ hơn. 3 đến 10 Khối: -10 đến +50°C, 11 đến 16 khối: -10 đến +45°C
*2 Chỉ có FS-T1 và FS-M1 có thể cung cấp ngõ ra ổn định.
*3 Nếu có nhiều hơn một khối được sử dụng với nhau, nhiệt độ môi trường xung quanh sẽ thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Lắp đặt các khối trên thanh ngang DIN rail bằng giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra là
20 mA hoặc nhỏ hơn.
3 đến 10 Khối: -10 đến +50°C, 11 đến 16 khối: -10 đến +45°C
*4 Khi cài đặt thêm 2 đến 5 khối mở rộng: -10 đến +50 °C. Khi cài đặt thêm 6 hoặc 7 khối mở rộng: -10 đến +45 °C.
*5 Nguồn điện cho FS-T2/M2 được cung cấp thông qua FS-T1/M1/V1/V11, PS-T1, LV-21A/11A hoặc CZ-V1.

Các trang chính

Mẫu

FS-T1P

FS-T2P

FS-M1P

FS-M2P

hình ảnh

Loại

Thiết bị chính

Khối mở rộng 1-dây

Thiết bị chính

Khối mở rộng 1-dây

Loại ngõ ra

PNP

Nguồn sáng

Đèn LED màu đỏ

Điều chỉnh độ nhạy/Lựa chọn chế độ

Nút

Tụ tinh chỉnh 8 vòng (với đèn báo), FINE/TURBO (có thể lựa chọn công tắc)

Thời gian đáp ứng

250 µs

250 µs (FINE) /500 µs (TURBO)

Chế độ vận hành

BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn)

Đèn báo

Đèn báo ngõ ra: Đèn LED màu đỏ Đèn báo vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây Đèn báo hiệu chỉnh: Đèn LED màu cam

Đèn báo ngõ ra: Đèn LED màu đỏ Đèn báo vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây

Chức năng hẹn giờ

BẬT-trễ: 40 ms/TẮT-trễ: 40 ms/ TẮT chức năng định thời gian (có thể lựa chọn công tắc)

Ngõ vào

Ngõ vào không có điện áp (tiếp xúc, mạch rắn)

Ngõ ra điều khiển

PNP cực thu để hở cực đại 100 mA (tối đa 40 VDC), Điện áp dư: Tối đa 1 V*1

Ngõ ra ổn định

PNP cực thu để hở cực đại 50 mA (tối đa 40 VDC), Điện áp dư: Tối đa 1 V*1*2

Mạch bảo vệ

Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, bộ chống sét hấp thụ

Khối mở rộng

Lên tới 16 khối mở rộng có thể được kết nối (tổng cộng 17 khối)*3

Triệt nhiễu tương hỗ

4

FINE: 4, TURBO/SUPER: 8

Định mức

Điện áp nguồn

12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống*5

12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống*5

Dòng điện tiêu thụ

35 mA trở xuống

Khả năng chống chịu với môi trường

Ánh sáng môi trường xung quanh

Đèn bóng tròn: Tối đa 10,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-10 đến +55 °C (Không đóng băng)*4

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Chống chịu rung

10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

Chống chịu va đập

500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

Vỏ bọc

Polycarbonate

Khối lượng

Xấp xỉ 75 g

Xấp xỉ 40 g

Xấp xỉ 75 g

Xấp xỉ 40 g

*1 Nếu có nhiều hơn một khối được sử dụng với nhau, nhiệt độ môi trường xung quanh sẽ thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Lắp đặt các khối trên thanh ngang DIN rail bằng giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra là 20 mA hoặc nhỏ hơn. 3 đến 10 Khối: -10 đến +50°C, 11 đến 16 khối: -10 đến +45°C
*2 Chỉ có FS-T1 và FS-M1 có thể cung cấp ngõ ra ổn định.
*3 Nếu có nhiều hơn một khối được sử dụng với nhau, nhiệt độ môi trường xung quanh sẽ thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Lắp đặt các khối trên thanh ngang DIN rail bằng giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra là
20 mA hoặc nhỏ hơn.
3 đến 10 Khối: -10 đến +50°C, 11 đến 16 khối: -10 đến +45°C
*4 Khi cài đặt thêm 2 đến 5 khối mở rộng: -10 đến +50 °C. Khi cài đặt thêm 6 hoặc 7 khối mở rộng: -10 đến +45 °C.
*5 Nguồn điện cho FS-T2/M2 được cung cấp thông qua FS-T1/M1/V1/V11, PS-T1, LV-21A/11A hoặc CZ-V1.

Các trang chính

Mẫu

FS-M1H

hình ảnh

Nguồn sáng

Đèn LED màu đỏ

Điều chỉnh độ nhạy/Lựa chọn chế độ

Tụ tinh chỉnh 8 vòng (với đèn báo),
FINE/TURBO (có thể lựa chọn công tắc)

Thời gian đáp ứng

20 µs (FINE) /50 µs (TURBO)

Chế độ vận hành

BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn)

Đèn báo

Đèn báo ngõ ra: Đèn LED màu đỏ, Đèn báo vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây

Chức năng hẹn giờ

BẬT-trễ: 40 ms/TẮT-trễ: 40 ms/ TẮT chức năng định thời gian (có thể lựa chọn công tắc)

Ngõ ra điều khiển

NPN cực thu để hở: Cực đại 100mA (Tối đa 40 VDC), Điện áp dư: tối đa 1 V

Ngõ ra ổn định

NPN cực thu để hở: Cực đại 50 mA (Tối đa 40 VDC), Điện áp dư: tối đa 1 V

Mạch bảo vệ

Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, bộ chống sét hấp thụ

Định mức

Điện áp nguồn

12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

Dòng điện tiêu thụ

35 mA trở xuống

Khả năng chống chịu với môi trường

Ánh sáng môi trường xung quanh

Đèn bóng tròn: Tối đa 10,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-10 đến +55 °C (Không đóng băng)*1

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

Chống chịu rung

10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

Chống chịu va đập

500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

Vỏ bọc

Polycarbonate

Khối lượng

Xấp xỉ 75 g (Gồm cáp 2-m)

*1 Khi cài đặt thêm 2 đến 5 khối mở rộng: -10 đến +50 °C. Khi cài đặt thêm 6 hoặc 7 khối mở rộng: -10 đến +45 °C.

Các trang chính