Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc

Sê-ri IT2-50

Sê-ri IT2-50 - Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc

Có thể đo nhiệt độ với tốc độ cao và độ chính xác cao mà không cần phải tiếp xúc

Tải Catalogue về

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Bộ cảm biến nhiệt độ

Cảm biến điều khiển quá trình