Cảm biến áp suất tương thích mạng

Sê-ri AP-N

Các chức năng

Hỗ trợ nhiều mạng trường mở

Sê-ri AP-N có thể được sử dụng bởi mọi nhà sản xuất PLC nhờ có khả năng tương thích với các mạng trường mở hàng đầu thế giới.

EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.

Có thể kết nối với nhiều cảm biến trong một mạng lưới

Kết nối với nhiều loại cảm biến - bao gồm cảm biến sợi quang, cảm biến laser, và cảm biến lưu lượng - để tạo thành một mạng lưới tất cả trong một.

Lý tưởng cho việc giảm công sức quản lý và bảo trì dự đoán

Từ xác nhận hấp phụ đến xác nhận áp suất ban đầu và xác nhận vị trí, Sê-ri AP-N đẩy mạnh khả năng sử dụng trong nhiều ứng dụng cảm biến áp suất.

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

  • Sê-ri NU - Bộ thiết bị giao tiếp mạng

    Giảm đáng kể việc nối dây và thời gian cài đặt. Chỉ yêu cầu cáp giao tiếp đơn giữa Sê-ri PC/PLC và Sê-ri NU khi nối dây.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Bộ cảm biến áp suất

Cảm biến điều khiển quá trình