Việt Nam

可應用於減少管理工時與預防維護

原壓確認

減少開工、定期檢驗的工時

以往在開工時以人工檢驗的原壓管理,現在可以使用網路輕鬆地管理資料。

工廠的節能對策

可以由網路一併管理各製程中的原壓資料變化,有助於節能。

就位確認

防止就位異常

即便是難以調整空氣的細微工件與薄型工件的就位確認,也可以藉由分析壓力資料來確認「已確實吸附的狀態」與「傾斜未就位的狀態」的細微壓力差異。設定值的條件設定也將因此變得簡單。

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 26, Tòa Đông, Tòa nhà Lotte Center Hanoi, 54 Đường Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp