Việt Nam

可應用於減少管理工時與預防維護

原壓確認

減少開工、定期檢驗的工時

以往在開工時以人工檢驗的原壓管理,現在可以使用網路輕鬆地管理資料。

工廠的節能對策

可以由網路一併管理各製程中的原壓資料變化,有助於節能。

就位確認

防止就位異常

即便是難以調整空氣的細微工件與薄型工件的就位確認,也可以藉由分析壓力資料來確認「已確實吸附的狀態」與「傾斜未就位的狀態」的細微壓力差異。設定值的條件設定也將因此變得簡單。

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp