Bộ cảm biến áp suất kỹ thuật số siêu nhỏ gọnSê-ri AP-C30

AP-C33

Bộ thiết bị chính, Loại áp suất dương, NPN

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Cảm biến điều khiển quá trình