Bộ cảm biến áp suất kỹ thuật số siêu nhỏ gọnSê-ri AP-C30

AP-C30

Bộ thiết bị chính, Loại áp suất hỗn hợp, NPN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Cảm biến điều khiển quá trình