Bộ cảm biến áp suất loại có Bộ khuếch đại độc lập

Sê-ri AP-40

Sê-ri AP-40 - Bộ cảm biến áp suất loại có Bộ khuếch đại độc lập

Đầu cảm biến áp suất không khí nhỏ nhất và nhẹ nhất ngành công nghiệp, với khối lượng chỉ 7g. Đầu cảm biến siêu nhỏ có thể gắn gần với điểm phát hiện giúp rút ngắn thời gian đáp ứng.

Tải Catalogue về Sê-ri AP-30/40 Bộ cảm biến áp suất kỹ thuật số Catalo

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Bộ cảm biến áp suất

Cảm biến điều khiển quá trình