Bộ cảm biến áp suất màn hình hiển thị kỹ thuật số hai màu

Sê-ri AP-30

Sê-ri AP-30 - Bộ cảm biến áp suất màn hình hiển thị kỹ thuật số hai màu

Cảm biến áp suất không khí kỹ thuật số Sê-ri AP-30 với màn hình hiển thị kỹ thuật số 2 màu độc đáo thay thế cho máy đo cơ khí thông thường.

Tải Catalogue về Sê-ri AP-30 Bộ cảm biến áp suất màn hình hiển thị kỹ thuật số hai màu Catalo

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Bộ cảm biến áp suất

Cảm biến điều khiển quá trình