Kính hiển vi kỹ thuật số

Sê-ri VHX-700F

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::

Sê-ri VHX-700F - Kính hiển vi kỹ thuật số

Tất cả các chức năng bạn cần đã được đưa vào VHX-700F nhỏ gọn. Bạn có thể thực hiện quan sát, ghi âm, và đo lường với công cụ duy nhất này.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Các kính hiển vi kỹ thuật số

Các loại trong Kính hiển vi

Kính hiển vi