Bộ cảm biến đo 2D tốc độ cao

Sê-ri TM-3000

Đo đồng thời đường kính ngoài và bước của nhiều điểm Hệ thống đo đường kính ngoài đa dụng có thể được sử dụng cho cả theo hàng và ngoại tuyến Bộ cảm biến đo 2D tốc độ cao Sê-ri TM-3000

Các ứng dụng

ĐO ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VÀ GÓC CỦA MŨI KHOAN

ĐO ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI CỦA VÒI PHUN

ĐO KÍCH THƯỚC CỦA VAN ĐỘNG CƠ

ĐO ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI CỦA CÁC BỘ PHẬN ĐƯỢC XỬ LÝ KIM LOẠI

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Các chức năng

Có thể thực hiện đo đường kính ngoài và bước của nhiều điểm cùng lúc, giúp giảm nhịp thời gian.

Có thể thực hiện đo đường kính ngoài và bước của nhiều điểm cùng lúc, giúp giảm nhịp thời gian.

Có thể đo kích thước của 16 vị trí cùng lúc từ bóng thu được.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Có thể đo các mục tiêu di chuyển mà không bị mờ.

Có thể đo các mục tiêu di chuyển mà không bị mờ.

Mặc dù đây là một bộ so sánh quang, chức năng lấy mẫu tốc độ cao và điều chỉnh vị trí cho phép thực hiện đo theo dòng ổn định.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Sản phẩm này có thể được sử dụng ổn định suốt một thời gian dài ở bất kỳ nơi làm việc nào, giúp giảm khối lượng công việc bảo trì cần thiết.

Sản phẩm này có thể được sử dụng ổn định suốt một thời gian dài ở bất kỳ nơi làm việc nào, giúp giảm khối lượng công việc bảo trì cần thiết.

Thiết kế quang học độc quyền của KEYENCE không cần có các bộ phận di chuyển, và giúp loại bỏ hư hỏng do nhiễu đột biến điện.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo