Panme đo quét Laser tốc độ cao

Sê-ri LS-5000

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Liên hệ với chúng tôi::

Sê-ri LS-5000 - Panme đo quét Laser tốc độ cao

Trắc vi kế quét laser tốc độ cao hoạt động lên đến 4 bộ đầu cảm biến và một bộ điều khiển duy nhất. Cung cấp các phép đo siêu hiển vi cho tốc độ dây chuyền sản xuất.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo