Panme đo quét Laser

Sê-ri LS-3000

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Liên hệ với chúng tôi::

Sê-ri LS-3000 - Panme đo quét Laser

Thiết bị đo đường kính ngoài quét laser có thể đo đường kính lớn.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo