Việt Nam

Chế độ ứng dụng

Cài đặt dễ dàng với các chế độ ứng dụng.

Ba chế độ ứng dụng chính

Tự động xác định khu vực đo một cách đơn giản bằng cách chọn chế độ.

Điều khiển mép gờ và chế độ định vị

Điều khiển mép gờ và chế độ định vị

Đo khoảng cách từ cuối phạm vi đo đến mép gờ mục tiêu.

Đường kính ngoài/Chế độ đo chiều rộng

Đường kính ngoài/Chế độ đo chiều rộng

Đo đường kính ngoài hoặc chiều rộng của mục tiêu.

Đường kính trong/Chế độ đo kẽ hở

Đường kính trong/Chế độ đo kẽ hở

Đo đường kính trong của mục tiêu hoặc kẽ hở giữa mục tiêu.

Có thể chọn năm chế độ chuyên dụng tùy theo ứng dụng

Phát hiện mép gờ của mục tiêu trong suốt

Mép gờ của đối tượng trong suốt như thủy tinh có độ trong suốt thấp làm giảm lượng ánh sáng nhận được. Sê-ri IG phát hiện mép gờ tận dụng đặc tính này và tự động thay đổi độ nhạy đo lường một cách thích hợp để phát hiện mục tiêu trong suốt.

Thuật toán phát hiện mép gờ + chế độ mép gờ thủy tinh

Có thể chọn năm chế độ chuyên dụng tùy theo ứng dụng

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp