Các ứng dụng Máy đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao Sê-ri LJ-V7000

ĐO 2D

CHÊNH LỆCH CHIỀU CAO VÀ LỆCH BƯỚC

Đo chiều cao chân và chiều cao bước

CHIỀU RỘNG VÀ VỊ TRÍ

Định vị bảng vật liệu xây dựng

TIẾT DIỆN VÀ MẶT CẮT NGANG

Kiểm tra chất bịt kín

ĐO ĐỘ CONG VÊNH VÀ ĐỘ PHẲNG

Đo độ cong vênh của PCB

GÓC VÀ BÁN KÍNH

Đo góc của sản phẩm đã xử lý

ĐO ĐỘ DÀY

Đo độ dày vỏ

ĐO 3D (XỬ LÝ ẢNH)

KIỂM TRA CẦU HÀN VÀ THỂ TÍCH

 • Camera thông thường
  Việc kiểm tra gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi các mẫu PCB và điều kiện bề mặt hàn
 • LJ-V + Xử lý ảnh
  Có thể thực hiện các kiểm tra bao gồm sự có mặt của chất hàn, cầu nối, và thể tích

KIỂM TRA HÌNH THỨC NGOÀI MỐI HÀN TRÊN CHỖ TRỐNG ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

 • Camera thông thường
  Việc kiểm tra bằng camera gặp khó khăn do các điều kiện bề mặt của đối tượng hoạt động không ổn định
 • LJ-V + Xử lý ảnh
  Có thể kiểm tra ổn định bất kể bề mặt của đối tượng hoạt động

CÔNG CỤ NHẬN BIẾT KÝ TỰ SỐ THẺ (OCR)

 • Camera thông thường
  Việc phát hiện gặp khó khăn do ảnh hưởng từ nền
 • LJ-V + Xử lý ảnh
  Có thể nhận biết ký tự (OCR) đáng tin cậy bất kể loại thẻ nào được sử dụng