Đồng hồ đo độ dịch chuyển đồng tụ laser quét bề mặt

Sê-ri LT-9000

Sê-ri LT-9000 - Đồng hồ đo độ dịch chuyển đồng tụ laser quét bề mặt

Đồng hồ đo độ dịch chuyển laser quét bề mặt. Quét trục Z để đạt độ chính xác và độ phân giải. Quét trục X để đạt độ ổn định. Mục tiêu trong suốt không còn là vấn đề khó khăn nữa.

Tải Catalogue về Sê-ri LT-9000 Đồng hồ đo độ dịch chuyển đồng tụ laser quét bề mặt Catalo

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo