Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser

Sê-ri LB

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Yêu cầu báo giá Bộ cảm biến độ dịch chuyển Laser Sê-ri LB

  • Nhận báo giá từ các kỹ sư kinh doanh của KEYENCE
  • Giao hàng trong ngày đối với hầu hết các sản phẩm
  • Giới thiệu và thử nghiệm sản phẩm tại chỗ miễn phí

Đăng nhập hoặc đăng ký

* Bắt buộc

Quyền lợi dành cho thành viên

  • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
  • Báo giá nhanh
  • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.

* Bắt buộc

* Bắt buộc

* Bắt buộc