Bộ cảm biến đo cảm điện

Sê-ri EX-200

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::

Sê-ri EX-200 - Bộ cảm biến đo cảm điện

Sê-ri EX-200 cung cấp tần số đáp ứng lên đến 18 kHZ (với EX-305), cho phép đo các mục tiêu rung động nhanh.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo