Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số có độ chính xác caoSê-ri GT2

GT2-75N(5M)

Loại GT2-75N 5 m

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Liên hệ với chúng tôi::

Những tip về cảm biến tiếp xúc

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo