Hệ thống đo kích thước hình ảnh

Sê-ri IM-6000

Bằng cách cung cấp tốc độ đo vượt trội và độ chính xác của phép đo cao, hệ thống đo kích thước ảnh Sê-ri IM thay đổi đáng kể các hoạt động đo lường của bạn.

Tải Catalogue về

Sê-ri IM-6000 - Hệ thống đo kích thước hình ảnh
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Hệ thống đo hình ảnh

Các loại trong Hệ thống đo

Hệ thống đo