Mới

Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh
Sê-ri IM-7000

Bộ so sánh quang thế hệ mới

Hệ thống đo lường tức thời

  • Mới 4× phạm vi đo lường
  • Mới Đo được sản phẩm lớn hơn, cao hơn
  • Mới Nguyên lý mới giúp thực hiện được phép đo ở các vùng trước đây bị che khuất
  • Đo lên đến 99 kích thước trên 100 bộ phận cùng một lúc
  • Loại bỏ lỗi do người vận hành
  • Tự động ghi chép dữ liệu và báo cáo kiểm tra

Vui lòng tải về
catalo để biết chi tiết.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại: +84-24-3772-5555

Tải xuống danh mục tại đây.

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *