Máy khắc Laser CO2 3-trụcSê-ri ML-Z

ML-Z9510TA

Máy khắc laser CO2 3 trục/Đầu (Vùng chuẩn/chiều dài bước sóng ngắn/phù hợp với Chuẩn CSA)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ
  • Marking-Central.com
  • Laser Marking Library
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Máy khắc laser / Máy khắc cắt laser