Việt Nam

Chi phí cài đặt và lắp đặt

Lắp đặt được thực hiện dễ dàng bằng cách loại bỏ các giá cơ cần thiết để khắc ở những độ cao khác nhau.

Giảm đáng kể chi phí cài đặt và thời gian lắp đặt

Tiêu cự 42 mm có thể thay đổi

Sê-ri ML-Z đặt tiêu cự tại mọi khoảng cách bất kỳ trong phạm vi 42 mm. Không cần đến thiết kế cơ chế phức tạp để điều chỉnh chiều cao của máy khắc khi chuyển đổi sản phẩm.

Mẫu truyền thống

Mẫu truyền thống

Cần dụng cụ kẹp hoặc thiết bị điều chỉnh chiều cao

Sê-ri ML-Z

Sê-ri ML-Z

Khắc với tiêu điểm 42 mm có thể thay đổi

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp