1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. PLC (Loại khối đầu cuối)
  5. Bộ điều khiển logic khả lập trình siêu nhỏ có tích hợp màn hình hiển thị
  6. Các mẫu
  7. Cáp kết nối trực tiếp CPU 5 m (dành cho KV-D30)

Bộ điều khiển logic khả lập trình siêu nhỏ có tích hợp màn hình hiển thịSê-ri Visual KV

Cáp kết nối trực tiếp CPU 5 m (dành cho KV-D30)

OP-42143

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển