1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. PLC (Loại khối đầu cuối)
  5. Bộ điều khiển logic khả lập trình siêu nhỏ có tích hợp màn hình hiển thị
  6. Các mẫu
  7. Cáp mở rộng cho tất cả bộ thiết bị mở rộng và bộ điều hợp (300 mm)

Bộ điều khiển logic khả lập trình siêu nhỏ có tích hợp màn hình hiển thịSê-ri Visual KV

Cáp mở rộng cho tất cả bộ thiết bị mở rộng và bộ điều hợp (300 mm)

OP-35361

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển