Bộ điều khiển logic khả lập trình siêu nhỏ có tích hợp màn hình hiển thị

Sê-ri Visual KV

Mẫu này đã ngưng sản xuất.