Bộ điều khiển logic khả lập trình siêu nhỏ có tích hợp màn hình hiển thị

Sê-ri Visual KV

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.