1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. PLC (Loại khối đầu cuối)
  5. Bộ điều khiển logic khả lập trình siêu nhỏ có tích hợp màn hình hiển thị
  6. Các mẫu
  7. Bộ rơ le thay thế (5 cái) cho QL-E4R/KL-8BLR

Bộ điều khiển logic khả lập trình siêu nhỏ có tích hợp màn hình hiển thịSê-ri Visual KV

Bộ rơ le thay thế (5 cái) cho QL-E4R/KL-8BLR

OP-33010

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

OP-33010

Loại

Cài đặt rơ le

Applicable product

QL-E4R/KL-8BLR

Number included

5 cái

Ghi chú

công cụ vẽ

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển