Việt Nam

KV COM+

Phần mềm liên kết giữa PC và PLC KV COM + dành cho Excel / KV COM + Library

Hai ứng dụng “KV COM+”

Phần mềm này cho phép bạn kết nối PC và PLC của bạn để chuyển đổi dữ liệu mà không cần lập trình. Có sẵn hai chương trình: “KV COM+ dành cho Excel,” được thêm vào Excel để đọc/viết các giá trị thiết bị PLC; và “KV COM+ Library,” có thể được tích hợp trong các ứng dụng của bạn.

Ba chức năng cơ bản* * Chức năng KV COM+ dành cho Excel

Ghi chép dữ liệu

Ghi chép dữ liệu


Màn hình hiển thị PLC

Màn hình hiển thị PLC


Thư mục dữ liệu

Thư mục dữ liệu

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp