Bộ điều khiển logic khả lập trìnhSê-ri KV Nano

KV-NC8ER

Khối mở rộng ngõ ra 8 ngõ ra Rơ le loại đầu nối

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển