Bộ điều khiển logic khả lập trìnhSê-ri KV Nano

KV-NC16EXT

Khối mở rộng ngõ vào/ra 16 ngõ vào loại đầu nối 32 điểm, 16 ngõ ra (tranzito)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển