Bộ điều khiển logic khả lập trìnhSê-ri KV Nano

KV-NC16EX

Khối mở rộng ngõ vào 16 ngõ vào loại đầu nối chuyển đổi 5V/24V DC

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển