Bộ điều khiển logic khả lập trìnhSê-ri KV Nano

KV-N16ET

Khối mở rộng ngõ ra 16 ngõ ra, ngõ ra tranzito (bộ nhận) Khối đầu cuối đinh vít,

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển