Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Các sản phẩm
     3. Bộ thiết bị điều khiển
     4. PLC (Loại khối đầu cuối)
     5. Bộ điều khiển logic có thể lập trình

     Bộ điều khiển logic có thể lập trình

     Sê-ri KV Nano

     KHỐI CƠ BẢN

     Loại khối đầu cuối 14 điểm

     Loại khối đầu cuối 14 điểm

     Loại khối đầu cuối 24 điểm

     Loại khối đầu cuối 24 điểm

     Loại khối đầu cuối 40 điểm

     Loại khối đầu cuối 40 điểm

     Loại khối đầu cuối 60 điểm

     Loại khối đầu cuối 60 điểm

     Chức năng bảng tham khảo nhanh bằng điểm khối cơ bản
     KV-N14xx *1 KV-N24xx KV-N40xx KV-N60xx KV-NC32T
     Loại nguồn điện cung cấp AC
     Loại nguồn điện cung cấp DC
     Dung lượng chương trình *2 8k bước 8k bước 16k bước 16k bước 32k bước
     Ngõ vào/ra tích hợp Vào: 8 điểm, Ra:
     6 điểm
     Vào: 14 điểm, Ra:
     10 điểm
     Vào: 24 điểm, Ra:
     16 điểm
     Vào: 36 điểm, Ra:
     24 điểm
     Vào: 16 điểm, Ra:
     16 điểm
     Số lượng điểm vào/ra tối đa 128 điểm 256 điểm 256 điểm 256 điểm 256 điểm
     Số lượng khối có thể mở rộng tối đa 3 khối 8 khối 8 khối 8 khối 8 khối
     Số trục định vị *3 2 trục, 100 kHz
     Cực thu để hở
     2 trục, 100 kHz
     Cực thu để hở
     3 trục, 100 kHz
     Cực thu để hở
     4 trục, 100 kHz
     Cực thu để hở
     3 trục, 100 kHz
     Cực thu để hở
     Chức năng bộ đếm tốc độ cao Tối đa 100 kHz,
     2 kênh
     Tối đa 100 kHz,
     2 kênh
     Tối đa 100 kHz,
     3 kênh
     Tối đa 100 kHz,
     4 kênh
     Tối đa 100 kHz,
     3 kênh
     Chức năng ngõ vào gián đoạn 4 điểm 4 điểm 4 điểm 4 điểm 4 điểm
     Khối cơ bản
     Cổng nối tiếp tích hợp CPU
     1 cổng
     (có thể
     giao tiếp
     chung)
     1 cổng
     (có thể
     giao tiếp
     chung)
     1 cổng
     (có thể
     giao tiếp
     chung)
     1 cổng
     (có thể
     giao tiếp
     chung)
     1 cổng
     (có thể
     giao tiếp
     chung)
     Cổng nối tiếp hộp băng mở rộng Tối đa 1 cổng Tối đa 1 cổng Tối đa 2 cổng Tối đa 2 cổng
     Cổng USB 1 cổng 1 cổng 1 cổng 1 cổng 1 cổng
     Kết nối khối analog
     (Tối đa 3 khối)

     (Tối đa 8 khối)

     (Tối đa 8 khối)

     (Tối đa 8 khối)

     (Tối đa 8 khối)
     Chức năng liên kết PLC nối tiếp
     Chức năng Modbus chủ/phụ
     (Hỗ trợ chế độ RTU)

     (Hỗ trợ chế độ RTU)

     (Hỗ trợ chế độ RTU)

     (Hỗ trợ chế độ RTU)

     (Hỗ trợ chế độ RTU)
     Khe cắm thẻ SD
     Chức năng ghi chép
     Bộ nguồn nối tiếp
     (Tối đa 1 khối)
     1. Không thể mở rộng KV-N14xx bằng cách sử dụng KV-N1 để bổ sung KV-NC1EP.
     2. Không bao gồm chú giải và nhãn thiết bị.
     3. Các loại ngõ ra rơ le (KV-NxxxR) không có chức năng xung ngõ ra định vị.
     Danh sách phần cứng (Loại khối đầu cuối)
     Tên/loại hạng mục Mẫu Ghi chú Giao sản phẩm ngay tức thì
     Khối cơ bản 14 điểm
     Loại nguồn điện cung cấp AC
     KV-N14AR* Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra rơ le,
     dung lượng chương trình 8k bước
     KV-N14AT(P)* Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn),
     dung lượng chương trình 8k bước
     14 điểm
     Loại nguồn điện cung cấp DC
     KV-N14DR Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra rơ le,
     dung lượng chương trình 8k bước
     KV-N14DT(P)* Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 6 điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn),
     dung lượng chương trình 8k bước
     24 điểm
     Loại nguồn điện cung cấp AC
     KV-N24AR Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra rơ le,
     dung lượng chương trình 8k bước
     KV-N24AT(P) Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn),
     dung lượng chương trình 8k bước
     24 điểm
     Loại nguồn điện cung cấp DC
     KV-N24DR Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra rơ le,
     dung lượng chương trình 8k bước
     KV-N24DT(P) Ngõ vào 14 điểm/ngõ ra 10 điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn),
     dung lượng chương trình 8k bước
     40 điểm
     Loại nguồn điện cung cấp AC
     KV-N40AR Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le,
     dung lượng chương trình 16k bước
     KV-N40AT(P) Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn),
     dung lượng chương trình 16k bước
     40 điểm
     Loại nguồn điện cung cấp DC
     KV-N40DR Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra rơ le,
     dung lượng chương trình 16k bước
     KV-N40DT(P) Ngõ vào 24 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn),
     dung lượng chương trình 16k bước
     60 điểm
     Loại nguồn điện cung cấp AC
     KV-N60AR Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra rơ le,
     dung lượng chương trình 16k bước
     KV-N60AT(P) Ngõ vào 36 điểm/ngõ ra 24 điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn),
     dung lượng chương trình 16k bước
     Khối mở rộng Ngõ vào KV-N8EX 8 điểm, 5/24 VDC có thể chuyển đổi, khối đầu cuối đinh vít
     KV-N16EX 16 điểm, 5/24 VDC có thể chuyển đổi, khối đầu cuối đinh vít
     Ngõ ra KV-N8ER 8-điểm, ngõ ra rơ le, khối đầu cuối đinh vít
     KV-N8ET(P) 8-điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn), khối đầu cuối đinh vít
     KV-N16ER 16-điểm, ngõ ra rơ le, khối đầu cuối đinh vít
     KV-N16ET(P) 16-điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn), khối đầu cuối đinh vít
     Ngõ vào/ngõ ra KV-N8EXR Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 8 điểm, ngõ ra rơ le,
     khối đầu cuối đinh vít
     KV-N8EXT Ngõ vào 8 điểm/ngõ ra 8 điểm, ngõ ra tranzito (khe),
     khối đầu cuối đinh vít
     Chuyển đổi A/D-D/A KV-N3AM 2 kênh điện áp/dòng điện ngõ vào + 1 kênh điện áp/dòng điện ngõ ra
     Hộp băng mở rộng Giao tiếp nối tiếp KV-N10L 1 cổng (RS-232C x 1 kênh)
     KV-N11L 1 cổng (RS-422A/RS-485 (4 dây dẫn)/RS-485 (2 dây dẫn) x 1 kênh),
     Khối đầu cuối Châu Âu
     Cửa sổ truy cập KV-N1AW Khối màn hình hiển thị LCD, chức năng ghi bộ nhớ
     Tùy chọn Cáp mở rộng OP-87581 Chiều dài cáp 1 m, chiều rộng 2 cm
     Cáp USB OP-35331 Chiều dài cáp 3 m
     * Không thể mở rộng KV-N14xx bằng cách sử dụng KV-N1 để bổ sung KV-NC1EP.

     Ý nghĩa tên mẫu

     Ý nghĩa tên mẫu

     Danh sách phần cứng (Loại đầu nối)
     Loại mẫu có ký tự cuối là "P" là loại ngõ ra PNP (nguồn).
     Tên/loại hạng mục Mẫu Ghi chú Giao sản phẩm ngay tức thì
     Khối cơ bản 32 điểm
     loại nguồn điện cung cấp DC
     KV-NC32T Ngõ vào 16 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (khe), dung lượng chương trình 32k bước
     Khối mở rộng Ngõ vào KV-NC16EX 16 điểm, 5/24 VDC có thể chuyển đổi, đầu nối 20 chân MIL×1
     KV-NC32EX 32 điểm, 5/24 VDC có thể chuyển đổi, đầu nối 34 chân MIL×1
     Ngõ ra KV-NC8ER 8 điểm, ngõ ra rơ le, khối đầu cuối Châu Âu
     KV-NC16ET(P) 16 điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn), đầu nối MIL 20 chân ×1
     KV-NC32ET(P) 32 điểm, ngõ ra tranzito (khe/nguồn), đầu nối MIL 34 chân ×1
     Ngõ vào/ra KV-NC16EXT Ngõ vào 16 điểm/ngõ ra 16 điểm, ngõ ra tranzito (khe), đầu nối MIL 34 chân ×1
     KV-NC32EXT Ngõ vào 32 điểm/ngõ ra 32 điểm, ngõ ra tranzito (khe), đầu nối MIL 34 chân ×2
     Chuyển đổi A/D KV-NC4AD 4 kênh điện áp/dòng điện ngõ vào, khối đầu cuối Châu Âu
     Chuyển đổi D/A KV-NC2DA 2 kênh điện áp/dòng điện ngõ ra, khối đầu cuối Châu Âu
     Ngõ vào nhiệt độ KV-NC4TP Cặp nhiệt điện/Nhiệt kế chống chịu bằng platinum nhiều ngõ vào 4 kênh, khối đầu cuối Châu Âu
     EtherNet/IP™ KV-NC1EP* Hỗ trợ EtherNet/IP™, hỗ trợ 100BASE-TX/10BASE-T, chức năng máy khách/máy chủ FTP
     Khối chuyển đổi kết nối KV-NC1 Để kết nối khối mở rộng loại khối đầu cuối
     Bộ nguồn mở rộng Giao tiếp nối tiếp KV-NC10L 1 cổng (RS-232C x 1 kênh)
     KV-NC20L 2 cổng (RS-232C x 1 kênh, RS-232C/RS-422A/RS-485 x 1 kênh)
     Khối giao tiếp EtherNet/IP™ hỗ trợ khối giao tiếp NU-EP1 Hỗ trợ N-bus, chức năng PoE
     DL-EP1 Hỗ trợ D-bus
     Công tắc Ethernet công nghiệp Hỗ trợ EtherNet/IP™,
     5 cổng
     NE-Q05 24 VDC, hỗ trợ QoS
     NE-Q05P 24 VDC, hỗ trợ QoS supported, chức năng PoE
     8 cổng NE-V08 24 VDC
     Tùy chọn Thẻ nhớ SD KV-M1G 1 GB
     Đầu nối MIL 20 chân OP-22185 KV-NC16Ex có bao gồm công tắc chuẩn
     Đầu nối MIL 34 chân OP-23139 KV-NC32T/KV-NC32Ex/KV-NC16EXT có bao gồm công tắc chuẩn, theo chiều dọc
     OP-42224 KV-NC32T/KV-NC32Ex/KV-NC16EXT có bao gồm công tắc chuẩn, theo chiều nghiêng
     OP-42140 KV-NC32T/KV-NC32Ex/KV-NC16EXT có đầu nối cho phép kết nối dây dẫn/phụ tùng/tháo rời không có vỏ bọc và các công cụ
     Công tắc OP-22186 AWG22-24 chuẩn có 200 cái
     Công tắc dây dẫn mỏng OP-30594 AWG26-28 chuẩn có 200 cái
     Kìm gấp mép đặc biệt
     dành cho đầu nối MIL
     OP-21734
     Cáp USB OP-35331 Chiều dài cáp: 3 m
     Bộ nguồn cổng USB ngoài KV-S2 Chiều dài cáp: 1 m
     * Không thể mở rộng KV-N14xx bằng cách sử dụng KV-N1 để bổ sung KV-NC1EP.

     • PLC/HMI 用户支持
     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Đầu trang

     KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 26, Tòa Đông, Tòa nhà Lotte Center Hanoi, 54 Đường Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
     Phone: +84-24-3772-5555
     E-mail: info@keyence.com.vn
     Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp

     Bộ thiết bị điều khiển