Bộ điều khiển logic khả lập trình

Sê-ri KV Nano

PLC tất cả trong một tốc độ cao & hiệu suất cao

Các chức năng

Nối mạng cảm biến

Có thể kết nối PLC và cảm biến nhanh chóng bằng cáp LAN được thương mại. Không giống như các mẫu trước đây, có thể giảm rất nhiều giờ làm việc để nối dây. Sử dụng hệ thống mạng duy nhất cho phép điều khiển tập trung của các thiết bị đã kết nối.

Chức năng ghi chép/ truy nguyên dữ liệu

Chức năng ghi chép được tích hợp.
Bạn có thể bắt đầu ghi chép bằng cách cài đặt thiết bị ghi chép và hẹn giờ kích hoạt bằng trình hướng dẫn đặc biệt và viết chương trình dạng thang để bắt đầu và ngừng ghi chép.
Hoàn tất cài đặt chỉ với hai bước.

Cho phép điều khiển động cơ đơn giản và tiến bộ

Chức năng định vị tốc độ cao được tích hợp.
Chúng tôi đã đạt được thời gian bắt đầu định vị tốc độ cao là 50 μs để hỗ trợ hoàn toàn các thiết bị yêu cầu hiệu suất cao. Hiệu suất tốc độ cao của CPU được sử dụng để cải thiện thời gian xử lý.

  • Chức năng định vị cho tối đa 4 trục
  • Bắt đầu nhanh trong 50 µs

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển