1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. PLC (Loại khối lắp ghép)
  5. Bộ điều khiển khả lập trình

Bộ điều khiển khả lập trình

Sê-ri KV-8000

Xác định nguyên nhân của vấn đề, đảm bảo khôi phục nhanh hơn Chức năng lưu trữ vận hành tích hợp

Các đặc điểm nổi trội

Giảm thời gian chết thông qua lưu trữ, phát lại và phân tích. Lưu trữ tất cả các thiết bị

Khôi phục nhanh chóng với khả năng nhận biết nguyên nhân của vấn đề và thực hiện các biện pháp khắc phục cơ bản.

Biết thêm chi tiết

Hệ thống điều khiển định vị/chuyển động KV-X MOTION

Yêu cầu của khách hàng rất đa dạng, từ định vị với các trục giới hạn đến điều khiển đồng bộ hóa đa trục. KV-X MOTION được thiết kế để trở thành một hệ thống có khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau.

Tham khảo Catalo để biết thêm chi tiết

Kết nối mạng không cần viết chương trình KV-X COM

Kết nối liền mạch với các thiết bị FA và PLC.

Mạng PLC không chương trình
Hỗ trợ 4 mạng chính

Tham khảo Catalo để biết thêm chi tiết

CHỈ MỘT PLC mang đến một khái niệm hoàn toàn mới về tốc độ và lưu trữ

Mang đến một thế giới mới của các ứng dụng được khởi đầu từ khả năng phản hồi vượt trội

Tham khảo Catalo để biết thêm chi tiết

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển