1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. PLC (Loại khối lắp ghép)
  5. Bộ điều khiển khả lập trình
  6. Các mẫu
  7. Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm, Ngõ ra rơ le có chức năng bộ lặp

Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-7000

Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm, Ngõ ra rơ le có chức năng bộ lặp

KL-8BLR

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển