1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. PLC (Loại khối lắp ghép)
  5. Bộ điều khiển khả lập trình
  6. Các mẫu
  7. Khối chuyển đổi D/A, 2 kênh ngõ ra analog

Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-7000

Khối chuyển đổi D/A, 2 kênh ngõ ra analog

KL-2DA

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển