Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

KV-RC16BX

Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, có chức năng bộ lặp

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển