Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

KV-N8EXT

Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít, Khối đầu cuối đinh vít, Ngõ vào (8 điểm) Tranzito(bộ nhận)(8 điểm)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển