Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

KV-N8EXR

Khối mở rộng ngõ vào/ra Khối đầu cuối đinh vít loại 16 điểm, Ngõ vào(8 điểm) Ngõ ra rơ le(8 điểm)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển