Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Khối đa liên kết tốc độ cao - KV-LM21V

Khối nhiều liên kết (Megalink) tốc độ cao KV-LM20

KV-LM20 - Khối nhiều liên kết (Megalink) tốc độ cao

Các mẫu khác