Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

KV-L20V

Khối giao tiếp nối tiếp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

KV-L20V

Loại

Khối giao tiếp nối tiếp

Giao diện

Cổng 1: RS-232C, Cổng 2: RS-232C/RS-422A/RS-485 (loại 4 dây dẫn) /RS-485 (loại 2 dây dẫn)

Thông số truyền

Tốc độ truyền

1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400 bit/s

Phương pháp truyền phát

RS-232C/RS-422A/RS-485 (loại 4 dây dẫn): Song công toàn phần, RS-485 (loại 2 dây dẫn): Song công bán phần

Khoảng cách truyền phát

RS-232C: nội trong 15 m, RS-422A/RS-485 (loại 4 dây dẫn) /RS-485 (loại 2 dây dẫn): Tổng chiều dài của cáp nội trong 1,200 m*1

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 120 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 160 g

*1 Khi tốc độ truyền là 230400 bit/s, tổng chiều dài là nội trong 500 m.
Tốc độ truyền và khoảng cách truyền thay đổi theo thiết bị kết nối. Vui lòng tham khảo thiết bị thực tế để xác nhận.

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển