Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

KV-L20

Khối đa giao tiếp, 2 cổng (chuyên dụng cho KV-700)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển