Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa

     Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

     KV-EP21V

     Khối EtherNet/IP™

     THÔNG SỐ KỸ THUẬT

     Chọn ngôn ngữ

     Mẫu

     KV-EP21V

     Loại

     Khối EtherNet/IPTM

     Ứng dụng PC

     Số lượng ổ cắm: TCP 8/UDP 0, Số cổng: 8,500 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*1

     Giao tiếp liên kết mức cao hơn

     Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 15/UDP 1, Số cổng: 8,501 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*2*3

     Giao tiếp giao thức MC

     Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 15/UDP 1, Số cổng: 5,000 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*2*3

     Kết nối VT3

     Số lượng ổ cắm: TCP 0/UDP 1, Số cổng: 8,502 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)

     Máy chủ FTP

     Số lượng ổ cắm: TCP 4, Số cổng: 20, 21

     Điều chỉnht tự động dữ liệu đồng hồ

     Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 123

     Gửi và nhận Mail (SMTP, POP3)

     Số lượng ổ cắm: TCP 2, Số cổng: 25, 110

     DNS

     Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 53

     Máy khách FTP

     Số lượng ổ cắm: TCP 2, Số cổng: 20, 21 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)

     Liên kết PLC đơn giản

     Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 5,001 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,536)

     Chức năng giao tiếp chu kỳ EtherNet/IPTM

     Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 320/UDP 1, Số cổng: 2,222

     Chức năng giao tiếp tin báo EtherNet/IPTM

     Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 320/UDP 1, Số cổng: 44,818

     Dòng điện tiêu thụ trong

     Từ 100 mA trở xuống

     Khối lượng

     Xấp xỉ 120 g

     *1 KV STUDIO, KV COM+, DATA BUILDER
     *2 Trong giao tiếp liên kết cao hơn và giao tiếp giao thức MC, ổ cắm TCP và ổ cắm UDP có thể được sử dụng cùng lúc.
     *3 Trong giao tiếp liên kết cao hon và giao tiếp giao thức MC, lên đến 15 ổ cắm TCP có thể được sử dụng.

     • PLC/HMI 用户支持
     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Bộ thiết bị điều khiển