Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

KV-C64XC

Đầu nối 64 điểm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

KV-C64XC

Loại

Khối ngõ vào

Chế độ kết nối ngoài

Đầu nối (Đặc điểm kỹ thuật MIL)*1

Ngõ vào

Số lượng ngõ vào

64 điểm

Chế độ ngõ vào

Chế độ 24 VDC*2

Điện áp ngõ vào tối đa

26,4 VDC

Điện áp ngõ vào định mức

24 VDC 4,1 mA

BẬT điện áp tối thiểu

19 V

TẮT dòng điện cực đại

1,5 mA

TẮT điện áp tối đa

-

Chế độ điểm chung

32 điểm/1 điểm chung (4 đầu cuối)*3

Hằng số thời gian ngõ vào

[Thời gian ngõ vào 25 µs] OFF đến ON: TYP 25 µs/MAX 65 µs, ON đến OFF: TYP 75 µs/MAX 120 µs
[Thời gian ngõ vào 300 µs*4] OFF đến ON: TYP 275 µs/MAX 365 µs, ON đến OFF: TYP 275 µs/MAX 420 µs
[Thời gian ngõ vào 1 ms] OFF đến ON: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms, ON đến OFF: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms
[Thời gian ngõ vào 10 ms] OFF đến ON: TYP 10 ms/MAX 12 ms, ON đến OFF: TYP 10 ms/MAX 12 ms
(Chuyển mạch 4 tầng)

Trở kháng ngõ vào

5,6 kΩ

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 25 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 140 g

*1 Đính kèm theo đầu nối cho khối vào/ra loại đầu nối. Bộ đầu nối thanh mảnh MIL34-chân OP-42224, nối dây tiếp xúc duy nhất OP-42140 được cung cấp.
*2 Tất cả đầu cuối hỗ trợ hệ thống hai dây (tuy nhiên, không hỗ trợ cảm biến gần giống với Sê-ri EV)
*3 4 cổng chung của KV-C64XC mạch ngắn bên trong nằm phía H (2 điểm), phía L (2 điểm) tương ứng.
*4 Có thể cài đặt khi chỉ KV-5500/KV-5000/3000 được kết nối Khi KV-1000/700 được kết nối, không thể lựa chọn.

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển